Friday, September 13, 2019

Et Naturligt Arrangement af Tyngdepunkter eller Scener fra Wilhelm Meisters Trang til Teater

Et Naturligt Arrangement af Tyngdepunkter
eller Scener fra Wilhelm Meisters Trang til Teater

en udstilling af Jeanette Sætre

kl. 19.30
Koncert på friluftsscenen med Det atlantiske Eksil


Velkommen til kunstudstilling i skoven og koncert på friluftsscenen fredag 20. september fra kl. 19!

Udstillingen består af et midlertidigt vinduesmaleri, vandfarvetegninger på bogsider samt en lerskulptur i det lille musikhus ved friluftsscenen. Det atlantiske Eksil spiller en minikoncert i jagten på et hemmeligt ekko fra skoven.

Skovlysts egen historie som teaterhus - og særligt som sted for Sæby Scenen og det aktive børne- og ungdomsteater der udfolder sig her - er sammen med Goethes dannelsesroman Wilhelm Meisters Læreaar* bagtæppet og materialet for udstillingens værker.

I romanen møder vi Wilhelm der som barn er passioneret optaget af dukketeater, udklædning og fantasiens mulige og umulige universer, og som ung voksen trækkes han mellem trangen til at udleve sin teaterdrøm og faderens ønske om at han skal gøre det fornuftige og indgå i familiens købmandsvirksomhed. I kærlighedssorg over skuespillerinden Mariane rejser han ud, egentlig for at ordne forretninger for faderen, men møder snart en teatertrup og slår følge med dem. På rejsen møder han et vrimlende persongalleri; for eksempel akrobaten Mignon som han køber fri af en voldelig trupchef, og den mystiske Harpespiller der bevæger sig sorgtynget i baggrunden, med sin harpe og sang. Wilhelm selv giver sig hen til ”den shakespearske Verden” hvor ”Æg udvider sig, og Kæmpeskikkelser skrumper ind til Svampe”, for det er i teatret, kunsten, at alting er i stadig bevægelse og hele tiden kan gøres på en anden måde - hvis modet og fantasien lader det umulige blive muligt.

Jeanette Sætre er billedkunstner og uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2010. Født i Norge, flyttet til Danmark i 2002 og bor nu i Sæby med sin mand Thomas og deres to børn. I det daglige driver de sammen Efter et nyt Minut udstillingssted, billedskole og antikvariat i Sæby gågade. Som billedkunstner arbejder hun med historiske tableauer og litterære fragmenter der fungerer som afsæt for tegninger, objekter og installationer.


Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond
*Eller som i et tidligere udkast; Wilhelm Meisters Trang til Teater.

Et Naturligt Arrangement af Tyngdepunkter eller Scener fra Wilhelm Meisters Trang til Teater

Et Naturligt Arrangement af Tyngdepunkter eller Scener fra Wilhelm Meisters Trang til Teater en udstilling af Jean...